Text/HTML
Bắt đầu từ tháng Mười năm 2003, Daesan Corporation Co., Ltd đã sản xuất nhiều loại sản phẩm băng keo, keo khác nhau phục vụ cho mục đích sản xuất và tiêu dùng. Với mục đích toàn diện phát triển cạnh tranh và hiệu quả, chúng tôi rất quan tâm tới chất lượng cũng như giá thành của sản phẩm tạo ra để đáp ứng tốt nhu cầu của người tiêu dùng. Và chúng tôi tự hào về điều đó...

Read more

KEO