Hợp đồng hosting cho CTY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ MINH TRÍ hết hạn vào 12-Thg7-2017. Hãy liên hệ myc.vyp@gmail.com để biết thêm chi tiết.