ĐĂNG KÝ DỮ LIỆU LÊN WEBSITE YP.VN
(Phần có dấu * là phần bắt buộc)

Khi nhập liệu, vui lòng dùng bộ gõ tiếng Việt có dấu - font Unicode. Nếu máy bạn không cài bộ gõ unicode, vui lòng nhấn vào nút Mở ở dưới đây.

Bộ gõ VN (Vni/Telex/Viqr)   Mở   Tắt
(gõ tiếng việt mã unicode)

Thông tin người đăng ký
     Họ tên người đăng ký (*)
     Tên đăng nhập (*) Lưu ý : Các thông tin này do quý doanh nghiệp tự chọn và ghi nhớ để có thể sửa lại các thông tin đã đăng ký ở mục Đăng ký sửa thông tin trường hợp quên quí khách sử dụng email người đăng ký để nhận lại một mật khẩu
     Mật khẩu (*)
     Gõ lại mật khẩu (*)
     Email người đăng ký (*)
     Địa chỉ (*)
     Điện thoại liên lạc (*)
     Chức vụ
Thông tin an toàn
     Số an toàn 431532
     Gõ lại số an toàn (*)                                                                                 
Dữ liệu đăng ký trên website niên giám điện thoại
Tên đơn vị (tiếng Việt) (*)
ví dụ : CTY CP Những Trang Vàng Việt Nam
Tên đơn vị (tiếng Anh)
Tên giao dịch
Loại hình đăng ký (*)
Địa chỉ chính (*)
ví dụ : 2L-2M Phạm Hữu Chí P.12 P.10 Q.5 TP.HCM
Điện thoại chính (*) (YP chỉ ĐĂNG điện thoại bàn) (chỉ chọn 1 số điện thoại và một fax các số
Fax chính khác gõ ở phần thông tin bổ sung)
Khu vực
Địa chỉ Web
ví dụ : www.yp.com.vn
Email công ty
Ngành nghề chính (*)
Ngành nghề khác 1
Ngành nghề khác 2
Ngành nghề khác 3
Ngành nghề khác 4
Tên thương hiệu, sản phẩm hoặc dịch vụ đang cung cấp
Thông tin bổ sung
  Bộ phận sử dụng Địa chỉ đặt máy Số điện thoại
1
2
3
4
Nếu có nhiều hơn 5 số điện thoại , hoặc hơn 5 ngành nghề Quý doanh nghiệp vui lòng gửi mail cho chúng tôi.
                

 Bộ gõ VN (Vni/Telex/Viqr)   Mở   Tắt

- Khi nhập liệu, vui lòng dùng bộ gõ tiếng Việt có dấu - font Unicode. Nếu máy bạn không cài bộ gõ unicode, vui lòng nhấn vào nút Mở ở trên.

Đầu trang