TAXI TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

THÀNH PHỐ / TỈNH:

 

VINASUN TAXI
08.38 27 27 27

M. TAXI
08.38 222 666
SAIGON TAXI
08.38 23 23 23

CHOLON TAXI
08.38 36 36 36
AIRPORT TAXI
08.38 42 42 42
GIADINH TAXI
08.38 98 98 98
BM. TAXI
08.38 30 30 30
TANACO TAXI
08.38 20 30 40
V-TAXI
08.38 20 20 20
BN THÀNH TAXI
08.38 422 422- 08.38 260 260
SAVICO TAXI
08.38 21 21 21
FESTIVAL TAXI
08.38 45 45 45
SAIGON TAXI (SASCO)
08.38 42 42 42
HOÀN M TA
08.3830 0000 - 832 33 23
SÀI GÒN TOURIST TAXI
08.38 46 46 46
TAXI 12
08.38 30 40 50
PHI LONG TAXI
08.39 111 111
PETROLIMEX TAXI
08.35 12 12 12
KHI HOÀN MÔN
08.38 45 45 45
TÂN Á (TAXI Đ)
08.38 20 30 40
BÌNH PHÁT
08.3875 27 20
TAXI 27-7
08.39 900 900
HNG PHÚC
08.39 230 230
RNG ĐÔNG
08.35 111 111
VT- DL S 2
08.38 250 250
SÀI GÒN TAXI (BLANC)
08.38 44 88 88
A TAXI
08.38 380 380
DELUX TAXI
08.38 26 26 26
THIÊN PHÚC TAXI
08.38 626 626
MAI TAXI
08.38 222 666
STAR TAXI
08.38 63 63 63
THANH BÌNH TAXI
08.38 30 38 68
ĐẤT THÉP TAXI
08.38 321 321
DAVID TAXI
08.38 290 290