GIỚI THIỆU

Cơ sở Thành Phong được thành lập từ năm 1970 với tên gọi là tổ hợp Thành Hưng. Từ năm 1990 đến nay đổi tên thành cơ sở Thành Phong.

CHỨC NĂNG SẢN XUẤT
Chuyên sản xuất, gia công thổi và ép các loại mặt hàng nhựa: CAN, BÌNH từ 1 lít đến 80 lít, đồ nhựa gia dụng... và các sản phẩm nhựa theo yêu cầu của quý khách.

Sản phẩm gia công

Sản phẩm gia công

Sản phẩm gia công

Sản phẩm gia công

Sản phẩm gia công

Sản phẩm gia công