Đăng Nhập  |  Đăng Ký 21 Tháng Chín 2014

Danh mục sản phẩm

 

Đối tác

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Đồng Hồ

ỐNG uPVC & PHỤ KIỆN

Ống u.PVC

Ống u.PVC nong trơn

 

 

Ống u.PVC nong nối zoăng

 

 

Ống lọc

 

 


Phụ tùng u.PVC nong zoăng ép phun

Nối góc 45°

 

 

Ba chạc đều

 

 

Nối thẳng chuyển bậc

 

 

 

Tê (ba chạc) đều 90°

 

 

  Nối góc 90°

 

 

Bích ghép zoăng

 

 


Phụ tùng u.PVC ép phun dân dụng

Tứ thông cong 90°

 

 

Nối góc 45°

 

 

Tê ba chạc 90°

 

 

Đầu bịt

 

 

Nối thẳng ren trong

 

 

Nối thẳng ren ngoài

 

 

Nối thẳng 2 đầu ren ngoài

 


 

Bạc chuyển bậc

 


 

Đầu bịt ren ngoài

 


 

Co (nối góc) 90°

 

 

Tê ba chạc 90°

 

 

Đầu nối chuyển bậc

 

 

Co góc 90° ren ngoài

 

 

Co góc 90° ren trong

 

 

Tê cong 90°

 

 

Tê rút (ba chạc) 90°

 

 

Nối thẳng chịu áp

 

 

Bích nối

 

 

Bích nối (lắp zoăng và dán keo)

 

 

Bích nối (lắp zoăng cao su)

 

 

Nối góc (Bend)

 

 

Bích nối (lắp zoăng tròn mặt đầu)

 

 

  Nối thẳng (1 đầu lắp zoăng cao su)

 

 

Nối thẳng (2 đầu lắp zoăng cao su)

 

 

Zoăng cao su

 

 

Nối góc 90° (lắp zoăng cao su)

 

 

Nối góc 90° (lắp zoăng cao su)

 

 

Tê (ba chạc) 90° (lắp zoăng cao su)

 

 

Y (ba chạc xiên) 45°

 

 

 

Co nối góc 90°

 

 

 


Phụ tùng u.PVC ép phun (áp xuất làm việc 16 bar)
 

Nối góc 90° ren trong (ren đồng)

 

 

Nối thẳng ren trong (ren đồng)

 

 

Chạc ba 90° ren trong (ren đồng)

 

 

Co nối góc 45°

 

 

Co nối góc 90°

 

 

Tê ba chạc 90°

 

 

Đầu bịt

 

 

Nối thẳng

 

 

Bạc chuyển

 

 


Phụ tùng u.PVC nong hàn

Ba chạc xiên 45°

 

 

Bốn chạc xiên 45°

 

 

Ba chạc xiên 45° (lắp zoăng cao su)

 

 

Bốn chạc xiên 45° (lắp zoăng cao su)

 

 

Nối góc 45°

 

 

Nối góc 90° (hàn thủ công)

 

 

Tê ba chạc 90°

 

 

Đai khởi thủy (u.PVC)

 

 

 

 

Hỗ trợ trực tuyến 

Sản phẩm tiêu biểu

Lượt truy cập

nhua lan thanh