Đăng Nhập  |  Đăng Ký 30 Tháng Ba 2015
LƯỢT TRUY CẬP
GIA CÔNG KÍNH
 
 
 
     

 

 

Stt

Teân Saûn Phaåm

Ñôn Giaù

 01

Sôn maøu

Theo töøng thôøi ñieãm

 02

Sơn baïc,nhuõ,kim sa

 03

Sơn nt (các màu)

 04

Sôn giaû ñaù

             

 

ƯU ĐIỂM:
- Độ bám dính cao
- Bền màu
- Khả năng chịu nhiệt, nước và ánh sáng mặt trời tốt
- Màu sắc đa dạng, đủ loại

 

 

 

HÌNH ẢNH

SẢN PHẨM SƠN MỚISƠN HIỆU ỨNG MÀU KIM LOẠI


SƠN MÀU NGỌC TRAI

SƠN NHÁM

Sơn men chảy trên nhựa composite

Sơn men chảy trên nhựa composite

SƠN GIẢ ĐÁ CÔNG NGHIỆP

 

 

 BÀN GHẾ

TỦ RƯỢU SƠN MÀI 

SƠN MÀI TRÊN GỖ MDF

Sơn trên đá Marble