CÔNG TY BÁCH VIỆT (BAVICO LTD.)
97A Lý Tự Trọng, Q.1, TP. HCM
ĐT: 08 3824 3046 - FAX: 08 3822 3582
Web: www.bavicovn.com

TRỤ BƠM DẦU

 

BƠM DẦU TRUNG CHUYỂN

 

THIẾT BỊ ĐO MỰC DẦU

 

ĐỒNG HỒ ĐO LƯU LƯỢNG

 

CÁC THIẾT BỊ PHỤ TRỢ KHÁC